Академик Миле Д. Миќуновиќ: АМА СЕ ШТЕДИ?!

09 Ноември 2022

Фотографијиите сами за себе зборуваат колку се штеди електрична енергија. Уличните светилки во Охрид, денес 9. XI 2022 год. се запалени и во 9 часот предпладне? Немам коментар. Што мислите?

Штедење значи чување или одложување на материјални добра и пари.

002 copy copy copy copy copy copy copy copy

Се разликува материјално, парично, поединечно, колективно, доброволно и присилно штедење. Посебно се запазува пропагандата за штедење преку најразлични средства за јавно информирање.

Во економијата, штедењето е резултат на одлуките на потрошувачите за распределбата на доходот и потрошувачката во однос на времето, т.е. тоа се јавува како резултат на изборот меѓу денешната и идната потрошувачка. Така, ако потрошувачот одлучи да не го потроши целиот сегашен доход, непотрошениот дел од доходот претставува штедење (заштеда).

Во речникот на македонски јазик под штедење се подразбира не троши пари.

 

0005 copy copy

Пишува

Академик д-р Миле Д. Миќуновиќ од Охрид

Прочитано 545 пати
 

output raIp0q

ezgif-3-7c8d99f0b6

akvarius

alfacentar

 

  • Medikor

niksan

Мисли-размисли

za misla

Импресум

www.publicitet.mk

ФЛЕШ ПЛУС - ДООЕЛ, ОХРИД

Контакт: publicitetpublicitet@yahoo.com

Техничка реализација: www.arkahost.mk

Посетеност website counter