al palpojo 2020

Публицитет

24 Август 2021

Советот на општина Охрид на ден 31.08.202 година ( вторник ) со почеток во 11.00 часот ќе ја одржи 63. седница.

20 Август 2021

Врз основа на чл.69 од Законот за животна средина (Службен весник на Р.М. бр. 53/05, 81/05,24/07, 159/08,83/09, 48/10, 51/11, 123/12 и 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 39/16 и 99/18) и Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина (Службен весник на Р.М. бр. 147/08), Градоначалникот на Општина Охрид.

15 Август 2021

Охрид уште еднаш покажува дека е хуман град.

12 Август 2021

Како дел од активностите кои ги презема Општина Охрид за обновување на урбаната опрема, деновиве се врши поставувањето на нови клупи за седење на неколку локации во градот.

06 Август 2021

Јавната установа Национален парк Галичица Охрид ја информира јавноста дека согласно Одлука за постоење кризна состојба на територијата на Република Северна Македонија во траење од 30 дена е забрането движење по шумските предели низ целата Република, вклучително и на територијата на Националниот парк Галичица.

04 Август 2021

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина („Сл.весник на РМ “ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 39/16 , 99/18,), Општина Охрид, на ден 26.07.2021 година, донесе

03 Август 2021

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 05/02) и член 34 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 08/07 и 01/08), а во врска со член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ“ бр.199/14, 44/15, 193/14, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 93 од Законот за урбанистичко планирање („Сл. Весник на РСМ“ бр. 32/20), Градоначалникот на општина Охрид, донесе:

02 Август 2021

Делегација на општина Охрид  предводена од градоначалникот Константин Георгиески, во предвечеријето на големиот државен и христијански празник, Илинден, положи свежо цвеќе пред паметникот на Илинденците во Велгошти.

27 Јули 2021
Ве покануваме на нешто сосема ново! Во четврток, со почеток во 22ч. имате можност да уживата во џез и блус мелодиите и познатите македонски шлагери, велат од Аквариус и додаваат: 
26 Јули 2021

Советот на Општина Охрид в петок на 30 јули ќе ја одржи 62-та седница.

Страница 11 од 64
 

output raIp0q

ezgif-3-7c8d99f0b6

akvarius

alfacentar

 

  • Medikor

niksan

Мисли-размисли

za misla

Импресум

www.publicitet.mk

ФЛЕШ ПЛУС - ДООЕЛ, ОХРИД

Контакт: publicitetpublicitet@yahoo.com

Техничка реализација: www.arkahost.mk

Посетеност website counter