al palpojo 2020

Публицитет

24 Јули 2021

Врз основа на добиените известувања од Агенцијата за храна и ветринарство-Сектор за инспекциски надзор на Република Северна Македонија, Инспекторатот при Општина Охрид упатува известување до јавноста дека водата од водоснабдителниот објект во сопственост на МЗ с. Пештани и плажа „Оревче“, МЗ с. Елшани и МЗ с. Велестово, водата се забранува за пиење.

Оваа забрана, Секторот за инспекциски надзор при Агенцијата за храна и ветринарство ја издава врз основа на резултатите од лабараториските анализи кои се направени од страна на ЈЗУ Центар за јавно здравје Охрид.

Извор:www.ohrid.gov.mk

22 Јули 2021

Очекувано, на денешната шеесет и прва седница на градскиот совет, најмногу дискусии имаше за одлуката за долгорочно задолжување на Општина Охрид.

21 Јули 2021

Врз основа на член 7 од Правилникот за утврдување на начинот и поблиските услови за именување на членови на комисиите за пописните реони и селекција и избор на реонските попишувачи и реонските инструктори, Државниот завод за статистика објавува јавен конкурс за ангажирање на лица кои ќе учествуваат во спроведувањето на Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2021 година во периодот од 05-30.09.2021 година во својство на:

  • Реонски попишувачи и
  • Реонски инструктори

Извор: www.ohrid.gov.mk 

20 Јули 2021

Поради неповолни временски услови, планираната теристичка (од земја) дезинсекција против комарци која требеше да се спроведе на 19.07.2021 година се одложи за 22.07.2021 (четврток).

17 Јули 2021

На барање на Локалната самоуправа  и  градоначалникот Константин Георгиески,  Црвен крст Охрид ангажира тим на спасители на вода  на охридските плажи кои годинава  по долг временски период се слободни  за сите посетители и уредени од Општина Охрид.

16 Јули 2021

В сабота, 17.07.2021 година, Општина Охрид  ќе врши градежни активности (завршен слој асфалт) на улицата „ Абас Емин “  – потег од пресек на улицата „ Абас Емин“  со Булевар „Туристичка “ до пресек  на ул. „ Абас Емин “ со ул. „Охридска Бригада“.

15 Јули 2021

Општина Охрид е учесник во проектот на тема: Знаење, заштита и вреднување на старите урбани јадра во Република Северна Македонија и Албанија, во организација на Асоцијацијата Места и градови со исклучителни вредности во Франција, која во 2020 година беше еден од победниците на конкурсот „Готов проект“ на Министерството за надворешни работи на Франција со проектот предложен во партнерство со Република Северна Македонија и Албанија.

14 Јули 2021

Согласно Законот за заштита  на населението од заразни болести (Сл. весник на РМ 66/2004, 139/2008 и 99/2009,  149/2014  и 150/2015), а врз основа на одлуката на Советот на Општина Охрид за спроведување на превентивна систематска дезинсекција на територијата на општина   како општа противепидемиска мерка Општина Охрид го издава следното  соопштение:

12 Јули 2021
Врз основа на чл.69 од Законот за животна средина (Службен весник на Р.М. бр. 53/05, 81/05,24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 39/16 и 99/18) и Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина (Службен весник на Р.М. бр. 147/08), Градоначалникот на Општина Охрид
08 Јули 2021

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина („Сл.весник на РМ “ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 48/10, 124/10, 51/11,123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 39/16 , 99/18,), Општина Охрид, на ден 06.07.2021 година, донесе

Страница 12 од 64
 

output raIp0q

ezgif-3-7c8d99f0b6

akvarius

alfacentar

 

  • Medikor

niksan

Мисли-размисли

za misla

Импресум

www.publicitet.mk

ФЛЕШ ПЛУС - ДООЕЛ, ОХРИД

Контакт: publicitetpublicitet@yahoo.com

Техничка реализација: www.arkahost.mk

Посетеност website counter