al palpojo 2020

Публицитет

01 Јуни 2021
ЈП Билјанини Извори ги известува сите граѓани, институции, корисници на градскиот паркинг простор со кој ние стопанисуваме дека од денес 1 јуни започнуваме со наплата на јавниот паркинг согласно одлуката на Советот на Општина Охрид за утврдување на цени за користење на паркинг просторот во летниот период (1 јуни - 31 август).
26 Мај 2021

ЈП "Билјанини Извори" ја известува јавноста дека од денес до 04.06. ќе се регулира правно закупот на паркинг место Горна Порта со кое стопанисуваме согласно одлука на Советот на град Охрид.

21 Мај 2021

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/14, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и Oдлуката за организирање јавна анкета и јавна презентација бр. 19-2259/5 од  17.05.2021 година, Градоначалникот на општина Охрид дава

20 Мај 2021

Црвен крст Охрид, за потребите на Центарот за безбедност на вода при Црвен крст Охрид објавува повик за пријавување на кандидати за курс/обука за спасители на отворени води. Обуката, која ќе ја водат национални инструктори за безбедност на вода според стандардите на Меѓународната Федерација за безбедност на вода (ILSF), содржи теоретски и практичен дел, а ќе се реализира во втората половина на јуни годинава.

20 Мај 2021

Врз основа на утврдениот режим на сообраќај за стариот дел од град Охрид и Правилникот за издавање на картички за движење на моторни возила во стариот дел на град Охрид, а со цел граѓаните на овој дел од градот непречено да се движат – Секторот за комунални дејности, сообраќај и улици ги известува граѓаните од стариот дел од градот дека ќе се отпочне со пререгистрација на постоечките картички кои ги исполнуваат условите согласно Правилникот.

18 Мај 2021

Во врска со наводите изнесени во јавноста дека има етничка селекција на ученици при уписите на првачиња во ООУ „Братство Единство“ и останатите основни училишта на територијата на општината, општина Охрид ја информира јавноста дека врз основа на член 63 од Законот за основно образование („Сл.весник на РСМ “ 161/19), член 36 од Законот за локална самоуправа(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на 8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), Советот на општина Охрид на седницата одржана на 29.05.2020 година има донесено одлука за утврдување на реоните од кои се запишуваат учениците во основните училишта во општина Охрид.

17 Мај 2021

Во време на кризата предизвикана од коронавирусот трансфузиското лечење мора да биде сигурно и континуирано. И во овие вонредни услови голем број пациенти во здравствените установи во Охрид имаат потреба од крв и крвни продукти.

14 Мај 2021

Советот за етика во медиумите (СЕММ), со поддршка од Мисијата на ОБСЕ во Скопје, објавува конкурс за најдобри новинарски стории за инклузивно известување за различностите за време на Ковид-19.

12 Мај 2021

Согласно Г1 Програма за за поддршка на Локален економски развој, („Службен гласник на општина Охрид “бр.09-11545/59 од 29.12.2020) и Правилникот за користење на финансиски средства од Буџетот на општина Охрид за субвенционирање на занаетчии на подрачјето на општина Охрид, со бр.09-4086/80 од 28.04.2021 година, општина Охрид објавува:

11 Мај 2021

Согласно Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2021 година („Службен гласник на општина Охрид “бр.09-11545/59 од 29.12.2020) и Правилникот за субвенционирање на општинскиот линиски превоз на патници на подрачјето на општина Охрид со бр.08-4086/81 од 28.04.2021 година, општина Охрид објавува

Страница 14 од 64
 

output raIp0q

ezgif-3-7c8d99f0b6

akvarius

alfacentar

 

  • Medikor

niksan

Мисли-размисли

za misla

Импресум

www.publicitet.mk

ФЛЕШ ПЛУС - ДООЕЛ, ОХРИД

Контакт: publicitetpublicitet@yahoo.com

Техничка реализација: www.arkahost.mk

Посетеност website counter