al palpojo 2020

Во „БИОМЕД ЛАБ“ се врши детекција на гените одговорни за појава на Канаванова болест

06 Август 2023

Канавановата болест е ретко дегенеративно нарушување на централниот нервен систем. Спаѓа во групата генетски нарушувања наречени леукодистрофии, што доведува до дефекти на миелинската обвивка која ги покрива нервните клетки во мозокот.

Настанува заради генска мутација во 17-от хромозомот, и недостаток на ензимот аспартоацилаза. Без овој ензим насатнува хемиски дисбаланс кој предизвикува уништување на миелинот во мозокот. Се наследува автозомно –доминантно.
За рано откривање на болеста се препорачуваат консултации со доктор по генетски науки.
Дознајте повеќе на https://biomedlab.mk/

Публицитет.мк 

Прочитано 141 пати
 

output raIp0q

ezgif-3-7c8d99f0b6

akvarius

alfacentar

 

  • Medikor

niksan

Мисли-размисли

za misla

Импресум

www.publicitet.mk

ФЛЕШ ПЛУС - ДООЕЛ, ОХРИД

Контакт: publicitetpublicitet@yahoo.com

Техничка реализација: www.arkahost.mk

Посетеност website counter