al palpojo 2020

Во „БИОМЕД ЛАБ“ се врши детекција на гените одговорни за појава на Lynch синдром

13 Август 2023

Lynch синдром е наследна состојба поврзана со ризик од развој на неколку различни видови карцином.

Личностите со Lynch синдром најчесто заболуваат од колоректален карцином, но карциномот може да се јави и на други делови од телото (јајниците, горниот уринарен тракт, мозокот и кожата).
Настанува заради генетски промени поради кои доаѓа до губиток на протеини меѓу кои најчести се МСХ2, МСХ6, МЛХ1 и ПМС2.
Се наследува автозомно-доминантно.
За рано откривање на болеста се препорачуваат консултации со доктор по генетски науки.
Дознајте повеќе на

https://biomedlab.mk/

Публицитет.мк 

Прочитано 129 пати
 

output raIp0q

ezgif-3-7c8d99f0b6

akvarius

alfacentar

 

  • Medikor

niksan

Мисли-размисли

za misla

Импресум

www.publicitet.mk

ФЛЕШ ПЛУС - ДООЕЛ, ОХРИД

Контакт: publicitetpublicitet@yahoo.com

Техничка реализација: www.arkahost.mk

Посетеност website counter