al palpojo 2020

Во „БИОМЕД ЛАБ“ се врши детекција на гените одговорни за појава на Маклаудов синдром

20 Август 2023

Маклаудовиот синдром е генетски синдром кој ги погодува мозокот, периферните нерви, крвта, мускулите, и срцето.

Овој синдром предизвикува мутации на генот на Х хромозомот, кој е одговорен за создавање на специфичниот протеин на површината на еритроцитите.
Жените се носители на мутираниот ген, а заболуваат машките потомци. Настанува заради генетски мутации поврзани со Х-хромозомот.
За рано откривање на болеста се препорачуваат консултации со доктор по генетски науки.
Дознајте повеќе на

https://biomedlab.mk/

 

Публицитет.мк 

Прочитано 84 пати
 

output raIp0q

ezgif-3-7c8d99f0b6

akvarius

alfacentar

 

  • Medikor

niksan

Мисли-размисли

za misla

Импресум

www.publicitet.mk

ФЛЕШ ПЛУС - ДООЕЛ, ОХРИД

Контакт: publicitetpublicitet@yahoo.com

Техничка реализација: www.arkahost.mk

Посетеност website counter