al palpojo 2020

Во „БИОМЕД ЛАБ“ се врши детекција на гените одговорни за појава на Аспергеров синдром

03 Септември 2023
Аспергеров синдром (АS) е облик на аутизам.
Тоа не е ментална болест, но го пореметува детскиот живот во развојот. Се карактеризира со неспособност за разбирање-како личноста се однесува во друштво, има појава на ограничени
интереси, екстремна егоцентричност, ограничени интереси и невообичаени интереси, рутини, и ритуали, промени во говорот на јазикот и невербални комуникативни проблеми.
Mногу научници претпоставуваат дека генетскиот фактор има најголемо влијание за неговата појава.
Сите причини за појава на синдромот се недоволно разјаснати и откриени.
Се спроведуваат бројни истражувања за пронаоѓања на решение за лечење и спречување на болеста.
За рано откривање на болеста се препорачуваат консултации со доктор по генетски науки.
Дознајте повеќе на:
 
 
Публицитет.мк 
Прочитано 61 пати
 

output raIp0q

ezgif-3-7c8d99f0b6

akvarius

alfacentar

 

  • Medikor

niksan

Мисли-размисли

za misla

Импресум

www.publicitet.mk

ФЛЕШ ПЛУС - ДООЕЛ, ОХРИД

Контакт: publicitetpublicitet@yahoo.com

Техничка реализација: www.arkahost.mk

Посетеност website counter