al palpojo 2020

БИОМЕД ЛАБ нуди сеопфатни и специфични панели за тестирање на болестите на сврзното ткиво

10 Септември 2023

Постојат повеќе од 200 наследни болести на сврзното ткиво кои можат да влијаат на изгледот и растењето на кожата, коските, зглобовите, срцето, крвните садови, белите дробови, очите и ушите. Повеќето од овие нарушувања се присутни уште при раѓање.


Раната идентификација на индивидуите изложени на ризик од овие болести можат да помогнат во за следење на нарушувањето и одредување на вистинскиот третман.
Тестовите овозможуваат молекуларна генетска дијагноза на нарушување на сврзното ткиво кое е забележано или предвидено кај вас/вашето дете или член на семејството.
Дознајте повеќе на

 
Публицитет.мк 
Прочитано 86 пати
 

output raIp0q

ezgif-3-7c8d99f0b6

akvarius

alfacentar

 

  • Medikor

niksan

Мисли-размисли

za misla

Импресум

www.publicitet.mk

ФЛЕШ ПЛУС - ДООЕЛ, ОХРИД

Контакт: publicitetpublicitet@yahoo.com

Техничка реализација: www.arkahost.mk

Посетеност website counter