al palpojo 2020

Во „БИОМЕД ЛАБ“ се врши генетско тестирање за интолеранција на лактоза

17 Септември 2023

Под дејство на ензимот лактаза, лактозата се обработува во тенкото црево. Не можноста организмот да ја преработи лактозата од млекото и таа да се ресорбира во тенкото црево, предизвикува интолеранција на лактоза.


Лактозната интолеранција се јавува кога во организмот не се произведува доволно количество на ензимот лактаза.
Најчесто се јавува заради мутација во генот одговорен за продукција.
Дознајте повеќе

https://biomedlab.mk/

 

Публицитет.мк 

Прочитано 64 пати
 

output raIp0q

ezgif-3-7c8d99f0b6

akvarius

alfacentar

 

  • Medikor

niksan

Мисли-размисли

za misla

Импресум

www.publicitet.mk

ФЛЕШ ПЛУС - ДООЕЛ, ОХРИД

Контакт: publicitetpublicitet@yahoo.com

Техничка реализација: www.arkahost.mk

Посетеност website counter