al palpojo 2020

Во „БИОМЕД ЛАБ“ се врши детекција на гените одговорни за појава на Dandy-Walker syndrome

04 Февруари 2024

Дандѕ-Њалкер сѕндроме е синдром што се јавува за време на ембрионалниот развој на малиот мозок и 4-та комора.

Во 20-80% е поврзан со хидроцефалус, во кој блокирањето на нормалниот проток на 'рбетната течност доведува до прекумерни количини на течност што се акумулира во и околу мозокот.
За рано откривање на синдромот се препорачуваат консултации со доктор по генетски науки.

Дознајте повеќе на
 
Публицитет.мк 
Прочитано 395 пати
 

output raIp0q

ezgif-3-7c8d99f0b6

akvarius

alfacentar

 

  • Medikor

niksan

Мисли-размисли

za misla

Импресум

www.publicitet.mk

ФЛЕШ ПЛУС - ДООЕЛ, ОХРИД

Контакт: publicitetpublicitet@yahoo.com

Техничка реализација: www.arkahost.mk

Посетеност website counter